روز جهانی قدس

٠٩ آیینه ی عبرت

سیر نمایشگاهی قوم برگزیده ٠٩ آیینه ی عبرت مسلمانان در برخورد با قوم یهود و صهیونیسم، باید مراقب اخبار، اطلاعات، کتب و به طور کلی

۸. آغاز صهیونیسم

سیر نمایشگاهی قوم برگزیده ۸. آغاز صهیونیسم صهيون نام کوهی در اورشلیم است و صهیونیسم جنبش سیاسی طرفدا بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین و ایجاد

۷. در ذهن آن ها چه می گذرد؟

سیر نمایشگاهی قوم برگزیده ۷. در ذهن آن ها چه می گذرد؟ باز هم جملاتی از تلمود: غیر یهودی هر چند صالح و نیکوکار باشد،

۶. در ذهن آن ها چه می گذرد؟

سیر نمایشگاهی قوم برگزیده ۶. در ذهن آن ها چه می گذرد؟ برخی از جملات تلمود: نطفه غیر یهودی، مثل نطفه بقیه حیوانات است. بهشت

۵. تفسیر تحریف

سیر نمایشگاهی قوم برگزیده ۵. تفسیر تحریف خاخام های یهودی طی سال های متمادی شرح ها و تفسیرهای خودسرانه و گوناگونی بر تورات نوشته اند

۴. تحریف تا چه حد؟

سیر نمایشگاهی قوم برگزیده ۴. تحریف تا چه حد؟ خداوند در تورات تحریف شده شکل و شمایل عجیبی دارد مانند انسان دارای مو،لباس و دو

۳. پس وای بر آن ها

سیر نمایشگاهی قوم برگزیده ۳. پس وای بر آن ها تورات یعنی تعلیم و بشارت، کتاب آسمانی حضرت موسی عليه السلام است. اما یهودیان این

٢. مغضوب علیهم

سیر نمایشگاهی قوم برگزیده ٢_ مغضوب علیهم قرار بود این قوم به رهبری حضرت موسی عليه السلام به اقامه ی دین خدا در زمین بپردازد

۱. بندگان خدا

سیر نمایشگاهی قوم برگزیده ۱_بندگان خدا یهود یا قوم بنی اسرائیل خود را منسوب به ” یهوذا” فرزند چهارم حضرت يعقوب عليه السلام می داند.