سایر موضوعات

سردار جبهه ی فرهنگی…

به دوستانش، بچه های خودش و فرزندان شهدا کتاب هدیه می داد. یادداشت هایی که برای نویسنده ها و کتابهایشان می نوشت معروفشان می کرد.

فقط سنگر عوض شد!

صدای تیر و ترکش داعشی های فراری که خوابید تازه جنگ اصلی رزمنده هاشروع شد. بولدوزرها جای تانکها را توی خیابان ها گرفتند. لودرها شروع

با مردم در یک قاب…

آمده بود ملاقات دختر و نوه های دوقلویش که تازه متولد شده بودند. آنقدر باهمه گرم سلام و احوالپرسی کرد که پرستارها کم کم خجالت

120 فرمانده!

درخواستش را که مطرح کرد حیران ماندم… حاج قاسم تازه از دمشق به ضاحیه جنوبی رسیده بود. گفتم: حاجی! الان دوازده شب است. ۱۲۰ فرمانده

داعش هم روی قولش حساب می کرد…

  نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه پشت خط بود. بار اولش نبود. مثل همیشه تماس گرفته بود برای تروریست‌ها واسطه‌گری کند. هر

امام خمینی و سیاست خارجه 2

امام خمینی و سیاست خارجه ما تحت رهبری پیغامبر اسلام این دو کلمه را میخواهیم اجرا کنیم. نه ظالم باشیم، و نه مظلوم صحیفه امام-ج14

امام خمینی و سیاست خارجه 1

امام خمینی و سیاست خارجه ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی در هر حال مهیّا هستیم. برنامه ی ما