فیلترها
دسته بندی های موضوعیبازنشانی
فیلترها

غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است

11

روز غدیرخم عید بزرگ خداست

10

امروز روز نَصْب اوست به امامت امّت

15

بنده ی خدا بودن, بزرگترین شاخصه علی بن ابی طالب 2

11

عید غدیر عید مستضعفان 2

14

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است 3

11

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است 2

44

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است 1

5

خطبه غدیر دلیلی بر ولایت امیرالمومنین

27

روز غدیر در میان اهل آسمان مشهورتر است تا میان اهل زمین

16

عید غدیر روز پیمان در زمین

8

علی بن ابی طالب پرچمدار امت

12
فهرست