بیان الهی

در حقيقت مؤمنان با هم برادرند

در حقيقت مؤمنان با هم برادرند پس ميان برادرانتان را سازش دهيد و از خدا پروا بداريد اميد كه مورد رحمت قرار گيريد. سوره حجرات-آیه10

مؤمنان با هم برادرند

در حقيقت مؤمنان با هم برادرند پس ميان برادرانتان را سازش دهيد و از خدا پروا بداريد اميد كه مورد رحمت قرار گيريد. سوره حجرات-آیه10

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است؟

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است؟ آیه اول: يَا أيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ