تصویر

مجاهدین راستین، محبوب خدایند

سیرنمایشگاهی جهاد در قرآن مجاهدین راستین، محبوب خدایند خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند گوئى بنایی آهنین اند!

بزرگمرد مخلص

سیر نمایشگاهی سخنان رهبری در خصوص شهید سلیمانی بزرگمرد مخلص مردم قدر سردار شهید قاسم سلیمانی را دانستند و این ناشی از اخلاص است؛ این

الگوی رشادت

سیر نمایشگاهی سخنان رهبری در خصوص شهید سلیمانی الگوی رشادت شهید سلیمانی به یک الگو تبدیل شد. امروز بسیاری از جوانان در دنیای اسلام_ به