برگزیده ها

تازه ترین تصاویر

احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

4
احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

2
احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

1
احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

1
احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

3
احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

1
احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

1

موضوع داغ هفته

ایــــام فاطمیّه

 

محمود آلوسی
از نظر علمي و اجتهاد, زهرا افضل زنان گذشته و آينده است چون پاره ی تن پیغمبر است. حتي اگر معتقد باشيم حضرت مريم پيغمبر بوده. پاره تن روح عالم وجود، سيد همه هستي نبي مكرم با هيچ چيزي قابل مقايسه نيست. و براستی که ستاره ثريا كجا و دست ما بشر كجا؟
روح المعاني ج 3، ص 155

حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 2

حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 2

35
حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 1

حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 1

32

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 6

65

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 5

28

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 4

12

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 3

26

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 2

27

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 1

17

تازه ترین ویدئوها

برچسب ها

فهرست