87
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟

گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟

هر روز، گدای نابینایی بر در حرم آقا علی بن موسی الرضا (ع) می نشست و از راه گدایی روزگار می گذراند. روزی پادشاه بزرگ ایران زمین، نادرشاه افشار، به مشهد الرضا آمد. وی که برای زیارت به حرم آمده بود، بر گدا وارد شد. در این هنگام… ادامه این حکایت زیبا را از زبان حجت الاسلام و المسلمین رضا زاده بشنوید.

گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟
87
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟
گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟

گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟

هر روز، گدای نابینایی بر در حرم آقا علی بن موسی الرضا (ع) می نشست و از راه گدایی روزگار می گذراند. روزی پادشاه بزرگ ایران زمین، نادرشاه افشار، به مشهد الرضا آمد. وی که برای زیارت به حرم آمده بود، بر گدا وارد شد. در این هنگام… ادامه این حکایت زیبا را از زبان حجت الاسلام و المسلمین رضا زاده بشنوید.

https://www.tooba-media.com/wp-content/uploads/2021/01/Persian/video_2020-06-25_12-36-28.mp4
ویدئو
فهرست