نتیجه جستجو برای: شعبان

استغفار در ماه شعبان

استغفار در ماه شعبان

امام رضا عليه السلام فرمودند: هركس در ماه شعبان هفتاد مرتبه به درگاه خداوند متعال استغفار کند؛ گناهانش بخشیده میشود. حتی اگر به تعداد ستارگان

روزه ماه شعبان

روزه ماه شعبان

امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام فرمودند: روزه ماه شعبان ، وسواس دل و پريشانى هاى جان را از بين مى برد . الخصال

روزه سه روز آخر ماه شعبان

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند، خداوند ثواب روزه

فرازی از مناجات شعبانیه

فرازی از مناجات شعبانیه خدایا اگر من شایسته رحمت تو نیستم، ولی تو شایسته این هستی که از برکات رحمت واسعه ات بر من بخشش