19
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. استغفار در ماه شعبان

استغفار در ماه شعبان

امام رضا عليه السلام فرمودند:
هركس در ماه شعبان هفتاد مرتبه به درگاه خداوند متعال استغفار کند؛ گناهانش بخشیده میشود. حتی اگر به تعداد ستارگان باشد.
بحارالأنوار-ج94 ص90

استغفار در ماه شعبان
19
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. استغفار در ماه شعبان
استغفار در ماه شعبان

استغفار در ماه شعبان

امام رضا عليه السلام فرمودند:
هركس در ماه شعبان هفتاد مرتبه به درگاه خداوند متعال استغفار کند؛ گناهانش بخشیده میشود. حتی اگر به تعداد ستارگان باشد.
بحارالأنوار-ج94 ص90


تصویر
فهرست