42
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. من نام دخترم را فاطمه (س) گذاشتم

من نام دخترم را فاطمه (س) گذاشتم

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند
من نام دخترم را فاطمه علیها السلام گذاشتم؛ زیرا خدای – عزوجل – فاطمه علیها السلام و هر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه داشته است .
عیون اخبار الرضا-ج 2، ص 46

من نام دخترم را فاطمه (س) گذاشتم
42
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. من نام دخترم را فاطمه (س) گذاشتم
من نام دخترم را فاطمه (س) گذاشتم

من نام دخترم را فاطمه (س) گذاشتم

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند
من نام دخترم را فاطمه علیها السلام گذاشتم؛ زیرا خدای – عزوجل – فاطمه علیها السلام و هر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه داشته است .
عیون اخبار الرضا-ج 2، ص 46


تصویر
فهرست