21
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهمیت امامت امام جواد(ع) در کودکی

اهمیت امامت امام جواد(ع) در کودکی

پس از شهادت امام رضا(ع) آنچه در مورد جانشینی و امامت امام جواد(ع) ضروری و مهم به نظر می رسید، تثبیت و تحکیم امامت ایشان بود. بنابراین، امام جواد(ع) پیش از آنکه شیعیان آن حضرت را مورد امتحان و پرسش قرار دهند، خود به مسئله امامت و شبهات پیرامون آن می پرداخت و از این رهگذر جانشینی و امامتش را تثبیت می نمود

21
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهمیت امامت امام جواد(ع) در کودکی

اهمیت امامت امام جواد(ع) در کودکی

پس از شهادت امام رضا(ع) آنچه در مورد جانشینی و امامت امام جواد(ع) ضروری و مهم به نظر می رسید، تثبیت و تحکیم امامت ایشان بود. بنابراین، امام جواد(ع) پیش از آنکه شیعیان آن حضرت را مورد امتحان و پرسش قرار دهند، خود به مسئله امامت و شبهات پیرامون آن می پرداخت و از این رهگذر جانشینی و امامتش را تثبیت می نمود


تصویر
فهرست