24
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خامنه ای 1

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خامنه ای 1

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خامنه ای
زینب كبری سلام الله علیها از اولیاءالله است؛ عزّت او عزّت اسلام است؛ او اسلام را عزیز كرد، او قرآن را عزیز كرد

24
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خامنه ای 1

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خامنه ای 1

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خامنه ای
زینب كبری سلام الله علیها از اولیاءالله است؛ عزّت او عزّت اسلام است؛ او اسلام را عزیز كرد، او قرآن را عزیز كرد


تصویر
فهرست