1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

تصمیم گرفته بودند حسینیه جماران را سفیدکاری کنند. خبرش که به امام رسید؛ گفت: اگر می خواهید من اینجا بمانم تزئینات نکنید.

سیر نمایشگاهی امام محرومان
1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. سیر نمایشگاهی امام محرومان
سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

تصمیم گرفته بودند حسینیه جماران را سفیدکاری کنند. خبرش که به امام رسید؛ گفت: اگر می خواهید من اینجا بمانم تزئینات نکنید.


تصویر
فهرست