امام_علی

کسی كه بفهمد

امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: کسی كه بفهمد، دانش آموخته است. «نهج البلاغه / حکمت ۲۰۸»

آگاهی

امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: كسي که آگاهی يابد مي فهمد. «نهج البلاغه / حکمت ۲۰۸»

عبرت

امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: كسي كه عبرت آموزد؛ آگاهي يابد. «نهج البلاغه / حکمت ۲۰۸»

حليم و بردبار

امام علی علیه السلام فرمودند: اگر حليم و بردبار نيستى خود را به بردبارى وادار كن. زيرا كمتر شده است كسى خود را شبيه قومى

مبادا در دین دورویی ورزید

امام علی علیه السلام می فرمایند: مبادا در دین دورویی ورزید که همبستگی و وحدت در راه حق گرچه کراهت داشته باشید از پراکندگی در

علی علیه السلام؛ نمونه کامل تقوا.

ویل دورانت؛ فیلسوف,تاریخ نگار و خاورشناس مشهور انگلیسی: علی علیه السلام؛ نمونه کامل تقوا. علی علیه السلام در جوانی، نمونه کامل تواضع,قوا,نشاط و اخلاص در

علی علیه السلام؛ شیر خدا.

سیاست مدار، محقق، نویسنده و شاعر آمریکایی: علی علیه السلام؛ شیر خدا. علی علیه السلام دارای سه خصلت بزرگ شجاعت، فصاحت و سخاوت بود. روح

صبر و بردباری

امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند: صبر و بردباری یاری گر بر هر کاری هست. غررالحکم-حکمت 766