جهاد

مجاهدین راستین، محبوب خدایند

سیرنمایشگاهی جهاد در قرآن مجاهدین راستین، محبوب خدایند خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند گوئى بنایی آهنین اند!

عظمت؛ میراث جهاد

امام صادق علیه السلام جهاد كنيد تا مجد و عظمت را براي فرزندانتان به ميراث بگذاريد. وسائل الشيعه، ج ١١، ص ٩

فضیلت جهاد با هوای نفس

امام محمدباقر (علیه‌السلام)»: هیچ چیز به اندازة جهاد (در راه خدا) فضیلت و ارزش معنوی ندارد و هیچ جهادی مانند جهاد با هوای نفس نیست.