دعا

آن که تورا ندارد چه دارد؟

امام حسین علیه السلام در دعا به درگاه خداوند متعال می فرمایند: آن که تورا ندارد چه دارد؟ و آن که تو را دارد چه

دعا برای اهانت کنندگان

بارها پیامبر اکرم(ص) توسط دشمنان خشونت طلب، سنگباران و مورد اهانت قرار می گرفتند. خدیجه همسر مهربان ایشان به دنبالشان راه می افتاد تا ایشان

ناراحتی از عدم ایمان کافران

رسول خدا همۀ انسانها را دوست می داشت و خواهان نجات و سعادت همگان بود، تا انجا که از کفر ورزیدن کافران سخت اندوهگین می

دلسوزی برای مومنان

خداوند در قرآن در صفات پیامبر رحمت از مهربانی و دلسوزی پیامبر نسبت به مومنان می گوید: پیامبری از شما برای هدایت تان آمده است،

فرازی از دعای مکارم اخلاق 7

مرا به زیور شایستگان بیاراى، و زینت اهل تقوا را در این امور بر من بپوشان: در گستردن سفره عدل، و فرو خوردن خشم، و