سیاست_خارجه

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی

عوامل پیروزی انقلاب اسلامی قدرت ایمان، پشتیبانی خدای تبارک و تعالی، اتکال به ولی عصر سلام الله علیه شما را پیروز کرد. برادران من! از

امام خمینی و سیاست خارجه

امام خمینی و سیاست خارجه ما با هیچ ملتی بد نیستیم. اسلام آمده بود برای تمام ملل، برای ناس… ما اعلام می کنیم که نظر