علمای_اهل_سنت

مکتب علمی امام باقر علیه السلام 3

مکتب علمی امام باقر علیه السلام امام محمدباقر(ع) به اندازه ‌اي گنج‌هاي پنهان معارف و دانش‌ها را آشكار ساخته و حقايق احكام و حكمت‌ها را