فیلترها
دسته بندی های موضوعیبازنشانی
فیلترها

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است؟

11

غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است

11

روز غدیرخم عید بزرگ خداست

10

وز غدیر در میان اهل آسمان مشهورتر است تا میان اهل زمین

14

حقوق بشر حاکمان غربی دربرابر حقوق بشر امام علی علیه السلام

93

روز غدیرخم برترین عیدهای امت من است

16

دروغ گویی تورا هلاک میکند

11

عالم زنده است. گرچه در ظاهر مرده باشد.

12

نادانی؛ مایه تباهی همه چیز است

11

امروز روز نَصْب اوست به امامت امّت

15

بنده ی خدا بودن, بزرگترین شاخصه علی بن ابی طالب 2

11

عید غدیر عید مستضعفان 2

14
فهرست