ولادت

من آخرین وصی هستم

امام مهدی (عج) می فرمایند: من آخرین وصی هستم که خداوند بزرگ به وسیله ی من گرفتاری ها را از پیروان و شیعیانم دور می

بهترین عبادت

امام کاظم علیه السلام فرمودند: بهترین عبادت بعد از شناخت خداوند؛ انتظار فرج است…

زهد امام جواد علیه السلام

زهد امام جواد (ع) مانند دیگر فضایل ایشان نمود بسیار داشت. با اینکه مدتی در کاخ مامون زندگی می کرد و خلیفه نیز سعی داشت