ولایت

امامت در اندیشه شیعه 10

شیخ صدوق: باید این اعتقاد به وجود بیاید که اطاعت از امام، برای ما همچون اطاعت از پیامبر (ص) است و هر فضیلتی که خداوند

امامت در اندیشه شیعه 9

امام موسی صدر:‌ امام‌ الگو و نمونه‌ كاملی است که‌ برای‌ پيشوايی‌ و امامت انتخاب شده است تا مردم‌ در دين‌ به‌ او اقتدا كنند.

امامت در اندیشه شیعه 8

شهید مرتضی مطهری(ره): مطابق اعتقاد شیعه و شخص امیرالمؤمنین(ع)، زمامداری و امامت در اسلام انتصابی و بر طبق نص است مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج16،

امامت در اندیشه شیعه 7

امام خمینی امام به معنی پیشوا و کسی که جمعی را در جهتی هدایت و رهبری می‌‌کند. صحیفه امام ج 5 صفحه 408

امامت در اندیشه شیعه 6

مقدس اردبیلی می نویسد: بدان‌که مسأله امامت از اصول دین است نه از فروعی‌که متعلق افعال مکلفان قرار می گیرد. الحاشیه علی الالهیات، ص178

امامت در اندیشه شیعه 5

علامه حلی (ره): امام کسی است که از سوی خدای تعالی، ریاست عام دین و دنیا را در دنیا عهده دار است. علامه حلی، الآفین،

امامت در اندیشه شیعه 4

شهید محمد باقر صدر امامت اهل بیت وفاداری پایگاه‌‌های گسترده مردمی خویش را از طریق نفوذ معنوی و اقناع فکری آن پایگاه‌‌ها نسبت به شایستگی

امامت در اندیشه شیعه 3

مقام معظم رهبری: امام یعنی آن حاکم و پیشوایی که از طرف پروردگار در آن جامعه تعیین می شود سیدعلی خامنه ای، ولایت ، ص

امامت در اندیشه شیعه 2

امامت در اندیشه شیعه 2 شیخ طوسی: امام، همان کسی است که عهده‌دار ریاست عمومی در دین و دنیا با هم است”. العبارات المصطلحة بین

امامت در اندیشه شیعه 1

سید مرتضی: امامت، ریاست عام دینی است که شخص از ناحیه خدای تعالی، نه به نیابت از مکلفان، آن را دارا می شود. رسائل الشریف