سایر موضوعات

بزرگمرد مخلص

سیر نمایشگاهی سخنان رهبری در خصوص شهید سلیمانی بزرگمرد مخلص مردم قدر سردار شهید قاسم سلیمانی را دانستند و این ناشی از اخلاص است؛ این

الگوی رشادت

سیر نمایشگاهی سخنان رهبری در خصوص شهید سلیمانی الگوی رشادت شهید سلیمانی به یک الگو تبدیل شد. امروز بسیاری از جوانان در دنیای اسلام_ به

فداکار نوع دوست

سیر نمایشگاهی سخنان رهبری در خصوص شهید سلیمانی فداکار نوع دوست شهید سلیمانی روحیه فداکاری و نوع دوستی داشت، یعنی برایش این ملت و آن

شجاع مدبر

سیر نمایشگاهی سخنان رهبری در خصوص شهید سليمانی شجاع مدبر شهید سلیمانی، هم شجاع بود، و هم با تدبیر. بعضی ها شجاعت دارند اما تدبیر

پیشگام خدمت

سیر نمایشگاهی سخنان رهبری در خصوص شهید سليماني پیشگام خدمت در سیل خوزستان، شهید سليماني و شهید ابومهدی مهندس، هر دو کف میدان حضور داشتند

همیشه قهرمان

سیر نمایشگاهی سخنان رهبری در خصوص شهید سلیمانی همیشه قهرمان شهید سليمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار را شکست داد، هم با شهادتش شکست

خستگی ناپذیر

سیرنمایشگاهی سخنان رهبری در خصوص شهید سلیمانی خستگی ناپذیر آن[طور] که ما از نزدیک کار او را دیدیم، واقعآ مظهر تلاش و کار خستگی ناپذیر

حافظ حق

سیرنمایشگاهی سخنان رهبری در خصوص شهید سلیمانی حافظ حق در میدان جنگ، گاهی افراد حدود الهی را فراموش می کنند و می گویند وقت این

جهادگر بی پروا

سیر نمایشگاهی سخنان رهبری در خصوص شهید سليمانی جهادگر بی پروا حاج قاسم در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل

قهرمان امت

سیر نمایشگاهی سخنان رهبری در خصوص شهید سليمانی قهرمان امت سردار شهید سليماني قهرمان امت اسلامی است؛ چون با حرکات و شهادتش، اسم رمز برانگیختگی

سردار جبهه ی فرهنگی…

به دوستانش، بچه های خودش و فرزندان شهدا کتاب هدیه می داد. یادداشت هایی که برای نویسنده ها و کتابهایشان می نوشت معروفشان می کرد.

فقط سنگر عوض شد!

صدای تیر و ترکش داعشی های فراری که خوابید تازه جنگ اصلی رزمنده هاشروع شد. بولدوزرها جای تانکها را توی خیابان ها گرفتند. لودرها شروع