16
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. عید فطر

عید فطر

امام علی (علیه السلام)
این عید کسی است که خداوند روزه او را پذیرفته و عبادتش را قبول کرده است و هر روزی که در آن معصیت نشود، آن روز عید است.

16
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. عید فطر

عید فطر

امام علی (علیه السلام)
این عید کسی است که خداوند روزه او را پذیرفته و عبادتش را قبول کرده است و هر روزی که در آن معصیت نشود، آن روز عید است.


تصویر
فهرست