13
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهل بیت و سیاست 11

اهل بیت و سیاست 11

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
حضرت عسکری علیه‌السلام در همان شهر سامرا، که در واقع مثل یک پادگان بود توانسته بودند با یک شبکه‌ی عظیم تبلیغاتی و تعلیماتی این همه ارتباطات را با سرتاسر دنیای اسلام تنظیم کنند. فقط این نبود که مسائل نماز و روزه یا طهارت و نجاسات را جواب بدهند؛ در موضع «امام» با همان معنای اسلامىِ خودش قرار میگرفتند و با مردم حرف میزدند.»
۱۳۸۲/۲/۲۰

13
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهل بیت و سیاست 11

اهل بیت و سیاست 11

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
حضرت عسکری علیه‌السلام در همان شهر سامرا، که در واقع مثل یک پادگان بود توانسته بودند با یک شبکه‌ی عظیم تبلیغاتی و تعلیماتی این همه ارتباطات را با سرتاسر دنیای اسلام تنظیم کنند. فقط این نبود که مسائل نماز و روزه یا طهارت و نجاسات را جواب بدهند؛ در موضع «امام» با همان معنای اسلامىِ خودش قرار میگرفتند و با مردم حرف میزدند.»
۱۳۸۲/۲/۲۰


تصویر
فهرست