35
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خامنه ای 3

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خامنه ای 3

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خامنه ای
حضرت زینب سلام الله علیها از لحاظ علمی، تقوا، پاکدامنی و طهارت و برجستگی اخلاقی؛ برای همه‌ ی کسانی که به مسائل معنوی و اخلاقی و دینی توجّهی دارند؛ یک استاد و معلّم معنویّت در رفتار اسلامی محسوب میشود

35
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خامنه ای 3

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خامنه ای 3

حضرت زینب سلام الله علیها درکلام امام خامنه ای
حضرت زینب سلام الله علیها از لحاظ علمی، تقوا، پاکدامنی و طهارت و برجستگی اخلاقی؛ برای همه‌ ی کسانی که به مسائل معنوی و اخلاقی و دینی توجّهی دارند؛ یک استاد و معلّم معنویّت در رفتار اسلامی محسوب میشود


تصویر
فهرست