امام_حسین

داغی در دل مومنان

پیامبر اکرم(ص): کشته شدن حسین (ع) چنان داغی در دل مومنان است که هرگز سرد نشود.