حدیث

احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جماعت و یکپارچگی، مایه رحمت و تفرقه، موجب عذاب است. نهج الفصاحه، حدیث ۲۳

احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر شما باد به جماعت و یکپارچگی. همانا دست خدا با جماعت است مجازات النبویه صفحه ۳۴

احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

امام علی علیه السلام به هر امری که باعث حفظ عزت و جایگاه پیشینیان شما شد ملتزم بشوید، از جمله پرهیز از تفرقه و پراکندگی.

احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

امام على عليه السلام سوگند به خدا که هیچ امتی پس از پیامبر خود دچار اختلاف نشد، جز آن که باطل آن بر حق آن