12
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهل بیت و سیاست 8

اهل بیت و سیاست 8

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
امام رضا علیه السلام با قبول ولیعهدی، دست به حرکتی می‌زند که در تاریخ زندگی ائمه پس از پایان خلافت اهل بیت در سال چهلم هجری تا آن روز و تا آخر دوران خلافت بی‌نظیر بوده است و آن برملا کردن داعیه‌ی امامت شیعی در سطح عظیم اسلام و دریدن پرده غلیظ تقیه و رساندن پیام تشیع به گوش همه مسلمان‌هاست ۱۳۶۳/۵/۱۸

12
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهل بیت و سیاست 8

اهل بیت و سیاست 8

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
امام رضا علیه السلام با قبول ولیعهدی، دست به حرکتی می‌زند که در تاریخ زندگی ائمه پس از پایان خلافت اهل بیت در سال چهلم هجری تا آن روز و تا آخر دوران خلافت بی‌نظیر بوده است و آن برملا کردن داعیه‌ی امامت شیعی در سطح عظیم اسلام و دریدن پرده غلیظ تقیه و رساندن پیام تشیع به گوش همه مسلمان‌هاست ۱۳۶۳/۵/۱۸


تصویر
فهرست