34
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهل بیت و سیاست 5

اهل بیت و سیاست 5

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
امام باقرعلیه‌الصلاة والسلام در ایجاد تشکیلات تشیع و یک سازمان قوی و همگانی از همه‌ی وسایل مشروع و ممکن استفاده کرد.
این سازماندهی ‌پنهانی امام باقر بود، که از زمان قبل از امام باقر شروع شده بود، اما در زمان آن حضرت یک هیجان بیشتری پیدا کرد که کاری بسیار خطرناک بود. ۱۳۶۶/۵/۹ – ۱۳۶۷/۶/۲۵

34
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهل بیت و سیاست 5

اهل بیت و سیاست 5

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
امام باقرعلیه‌الصلاة والسلام در ایجاد تشکیلات تشیع و یک سازمان قوی و همگانی از همه‌ی وسایل مشروع و ممکن استفاده کرد.
این سازماندهی ‌پنهانی امام باقر بود، که از زمان قبل از امام باقر شروع شده بود، اما در زمان آن حضرت یک هیجان بیشتری پیدا کرد که کاری بسیار خطرناک بود. ۱۳۶۶/۵/۹ – ۱۳۶۷/۶/۲۵


تصویر
فهرست