15
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهل بیت و سیاست 6

اهل بیت و سیاست 6

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
امام صادق علیه‌الصلاة والسلام، ماهیت مبارزه‌اش یک ماهیت سیاسی بود، کار فرهنگی او هم کار سیاسی بود، وقتی امام صادق میگوید من امامم، امام یعنی چه؟ یعنی من همان کسی هستم که این خلیفه‌ی غاصب بی دین، جای مرا گرفته. ۱۳۶۸/۰۳/۱۲

15
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. اهل بیت و سیاست 6

اهل بیت و سیاست 6

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
امام صادق علیه‌الصلاة والسلام، ماهیت مبارزه‌اش یک ماهیت سیاسی بود، کار فرهنگی او هم کار سیاسی بود، وقتی امام صادق میگوید من امامم، امام یعنی چه؟ یعنی من همان کسی هستم که این خلیفه‌ی غاصب بی دین، جای مرا گرفته. ۱۳۶۸/۰۳/۱۲


تصویر
فهرست