6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. جایگاه قرآن در منزل

جایگاه قرآن در منزل

امام رضا علیه السلام:
براى خانه‌هايتان سهمی از قرآن قرار دهيد كه اگر در خانه‌اى قرآن خوانده شود، كارها بر اهلش آسان شده، خيرو برکت زياد مى‌گردد و ساكنينش در فزونى هستند و اگر در خانه‌اى قرآن تلاوت نگردد، بر اهلش تنگ شده، خيرش كم مى‌گردد و ساكنينش در نقصان قرار دارند
صحیفة الرضا ج۱ ص۹۱

6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. جایگاه قرآن در منزل

جایگاه قرآن در منزل

امام رضا علیه السلام:
براى خانه‌هايتان سهمی از قرآن قرار دهيد كه اگر در خانه‌اى قرآن خوانده شود، كارها بر اهلش آسان شده، خيرو برکت زياد مى‌گردد و ساكنينش در فزونى هستند و اگر در خانه‌اى قرآن تلاوت نگردد، بر اهلش تنگ شده، خيرش كم مى‌گردد و ساكنينش در نقصان قرار دارند
صحیفة الرضا ج۱ ص۹۱


تصویر
فهرست