14
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضیلت شاد کردن مومنان

فضیلت شاد کردن مومنان

امام رضا علیه السلام:
نزد خدا عز و جل پس از ايمان كارى بهتر از شاد كردن مؤمنان نیست
تحف العقول، ص 448

14
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. فضیلت شاد کردن مومنان

فضیلت شاد کردن مومنان

امام رضا علیه السلام:
نزد خدا عز و جل پس از ايمان كارى بهتر از شاد كردن مؤمنان نیست
تحف العقول، ص 448


تصویر
فهرست