3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بدترین مردم

بدترین مردم

امام رضا علیه السلام:
بدترين مردم كسى است كه خيرش به كسى نرسد،غذايش را تنها خورد
تحف العقول، ص445

3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بدترین مردم

بدترین مردم

امام رضا علیه السلام:
بدترين مردم كسى است كه خيرش به كسى نرسد،غذايش را تنها خورد
تحف العقول، ص445


تصویر
فهرست