35
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 2

حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 2

حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان
لوئى ماسينيون
سخنان و دعاهاى ابراهيم (ع) از وجود دوازده نور كه منشعب از فاطمه هستند خبر مى ‏دهد
تورات موسى از آمدن محمد (ص) و دختر پربركت او ، و دو آقازاده به مانند اسماعيل و اسحق (حسن و حسين) نويد مى ‏دهد
و انــجــيــل‏ عـيـسـى (ع) از آمــدن احـمـد (ص) نــويد مى ‏دهد و نيز بشارت مى‏ دهد كه دختر پربركتى خواهد داشت كه دو پسر به دنيا مى ‏آورد

حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 2
35
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 2
حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 2

حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 2

حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان
لوئى ماسينيون
سخنان و دعاهاى ابراهيم (ع) از وجود دوازده نور كه منشعب از فاطمه هستند خبر مى ‏دهد
تورات موسى از آمدن محمد (ص) و دختر پربركت او ، و دو آقازاده به مانند اسماعيل و اسحق (حسن و حسين) نويد مى ‏دهد
و انــجــيــل‏ عـيـسـى (ع) از آمــدن احـمـد (ص) نــويد مى ‏دهد و نيز بشارت مى‏ دهد كه دختر پربركتى خواهد داشت كه دو پسر به دنيا مى ‏آورد


تصویر
فهرست