32
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 1

حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 1

حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان
سليمان كتانى
فاطمه ‏ى زهرا (ع) مقامى والاتر از آن دارد كه سندهاى تاريخى و روايتى به سوى او اشاره كنند و گرامى ‏تر از آن است كه شرح حال تاریخ به جانب وى راهنما باشند. فاطمه (عليهاالسلام) را همين چهارچوب كافى است كه : وى دختر محمد (ص) و همسر على (ع) و مادر حسن و حسين (ع) و بزرگ بانوى جهان است

حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 1
32
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 1
حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 1

حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان 1

حضرت فاطمه (س) درکلام اندیشمندان غیرمسلمان
سليمان كتانى
فاطمه ‏ى زهرا (ع) مقامى والاتر از آن دارد كه سندهاى تاريخى و روايتى به سوى او اشاره كنند و گرامى ‏تر از آن است كه شرح حال تاریخ به جانب وى راهنما باشند. فاطمه (عليهاالسلام) را همين چهارچوب كافى است كه : وى دختر محمد (ص) و همسر على (ع) و مادر حسن و حسين (ع) و بزرگ بانوى جهان است


تصویر
فهرست