12
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 4

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 4

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت
ابن حجر عسقلاني
پس هرکسی که به فاطمه (س) آزار برساند؛ او پیامبر صلی الله علیه وآله را آزار داده . و هیچ آزاری بزرگتر از کشتن پسر او (محسن) نبود.
فتح الباري – ج 9 ص 288

12
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 4

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت 4

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت
ابن حجر عسقلاني
پس هرکسی که به فاطمه (س) آزار برساند؛ او پیامبر صلی الله علیه وآله را آزار داده . و هیچ آزاری بزرگتر از کشتن پسر او (محسن) نبود.
فتح الباري – ج 9 ص 288


تصویر
فهرست