48
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. بینش اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها

بینش اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها

بینش اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها
با نگاه و مطالعه سیره زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها, در می یابیم که ایشان با ازدواج خود، ساده زیستی؛ و با تربیت فرزندانی همچون امام حسن(ع)و امام حسین(ع) و حضرت زینب (س)، شیوه تربیتی صحیح و مناسب و برگرفته از اسلام را در جامعه ترویج دادند و کامل ترین الگو برای تمام بانوان عالم هستند
آیت الله بهجت

بینش اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها
48
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. بینش اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها
بینش اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها

بینش اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها

بینش اخلاقی حضرت فاطمه سلام الله علیها
با نگاه و مطالعه سیره زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها, در می یابیم که ایشان با ازدواج خود، ساده زیستی؛ و با تربیت فرزندانی همچون امام حسن(ع)و امام حسین(ع) و حضرت زینب (س)، شیوه تربیتی صحیح و مناسب و برگرفته از اسلام را در جامعه ترویج دادند و کامل ترین الگو برای تمام بانوان عالم هستند
آیت الله بهجت


تصویر
فهرست