2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

خداوندا ! حاجت مندانه تو را می خوانم و نیازمندان به تو مشتاقم و هراسان به تو پناه می برم و با حال حزن به درگاه تو می گریم و ناتوانمندانه از تو یاری می طلبم و تنها بر تو توکل می کنم.

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام
سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

سیر نمایشگاهی مناجات امام حسین علیه السلام

خداوندا ! حاجت مندانه تو را می خوانم و نیازمندان به تو مشتاقم و هراسان به تو پناه می برم و با حال حزن به درگاه تو می گریم و ناتوانمندانه از تو یاری می طلبم و تنها بر تو توکل می کنم.


تصویر
فهرست