بیان معصومین

احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

پیامبر اکرم صلى الله عليه و آله هر کس از جماعت و اجتماع مسلمانان یک وجب دور شود، خداوند رشته مسلمانی را از گردن او

احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

و از فرمان خدا و پیامبرش اطاعت نمائید و نزاع و اختلاف نکنید تا سست نشويد و قدرت و شوکت و هیبت شما از بین

احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

خداوند وعده اش با شما (درباره پیروزی بر دشمن در جنگ احد) را تحقق بخشید، تا وقتی که دشمنان را به فرمان او به قتل

احادیث و آیات وحدت

احادیث و آیات وحدت

امام على عليه السلام سوگند به خدا که هیچ امتی پس از پیامبر خود دچار اختلاف نشد، جز آن که باطل آن بر حق آن