نظرات فقها و حکمای اسلامی

سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

از وقتی یک تکه کاغذ کوچک را نشان‌مان داده بود و گفته بود؛ روی این هم می توانید بنویسید همه ی یادداشت هایمان برای امام

سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

تصمیم گرفته بودند حسینیه جماران را سفیدکاری کنند. خبرش که به امام رسید؛ گفت: اگر می خواهید من اینجا بمانم تزئینات نکنید.

سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

موقع بازگشت از مرز کویت مجبور شدیم توی یک هتل مجلل اتاق بگیریم. وقت شام که شد به گارسون گفت: نان با مقداری ماست. خودم

سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

جلوی ایوان نرده نصب کرده بودیم. وقتی دید با چهره درهم گفت: انسان آرام آرام به دام شیطان می افتد. اول می گوید خانه، نرده

سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

مستشاران خارجی آمده بودند دیدار امام. هنوز از بهت سادگی حسینیه جماران بیرون نیامده بودند که وارد اتاق امام شدند. باورشان نمی شد باید روی

سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

با مسئولین حکومتی توی خانه جلسه داشت. نگاهش افتاد به چراغ دستشویی که بی جهت روشن مانده. بی آن که به کسی چیزی بگوید، خودش

سیر نمایشگاهی امام محرومان

سیر نمایشگاهی امام محرومان

می خواستیم به جای خرید روزانه، مایحتاج چند روز خانه را یکجا بخریم. وقتی شنید، مخالفت کرد و گفت: وقتی امروز به چیزی نیاز نداریم،

سیر نمایشگاهی امام عادلان

سیر نمایشگاهی امام عادلان

تا شنید به طلبه های ایرانی شهریه بیشتری می دهند اعلام کرد شهریه همه طلبه ها، چه ایرانی باشند چه پاکستانی یا هندی و …

سیر نمایشگاهی امام عادلان

سیر نمایشگاهی امام عادلان

بعد از انقلاب، رئیس جمهور پیام داده بود که می خواهم پسر شما، یعنی سید احمد را به مقام نخست وزیری منصوب کنم. جواب داده

سیر نمایشگاهی امام عادلان

سیر نمایشگاهی امام عادلان

بارها خطاب به مامورها تاکید کرده بود که حتی اگر برای کشف مواد مخدر به خانه کسی می روید نباید به آلبوم های شخصی اش

سیر نمایشگاهی امام عادلان

سیر نمایشگاهی امام عادلان

یکی از جنگ زده های آواره از امام که آن زمان رهبر کشور بود، به دادگاه تهران شکایت کرده بود! احضاریه دادگاه را که دید